Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/http/skolka-riegrova.cz/www/libs/Nette/loader.php on line 28
 MŠ Riegrova Opava | Úvod

Úvodem

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE


Směrnice ke stanovení výše úplaty


Školní řád MŠ Riegrova

Školní řád MŠ Otická


Projekt


 

Úvodní slovo paní ředitelky

Vážení rodiče, vítáme Vás na stránkách naší mateřské školy, která je vzdělávací institucí, jejímž posláním je poskytovat úroveň vzdělání vymezenou stupněm a zaměřením školy, vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Snažíme se doplňovat rodinnou výchovu , navazovat na ni a vytvářet prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji a učení. Mateřská škola nabízí dětem bezpečné a podnětné prostředí a také skupinu vrstevníků. Domnívám se, že je to nenahraditelné, přirozené a hravé prostředí, pro rodiče je to místo, kde je o děti postaráno, v podstatě se jedná o veřejnou službu Všichni zaměstnanci naší mateřské školy se snaží svou prací přispět k tomu, aby se dětem u nás líbilo a chodily k nám rády. Pro všechny děti je vytvářen stejný prostor a podmínky, snažíme se o zkvalitňování výchovného a vzdělávacího procesu tak, aby vedl ke spokojenosti dětí.