Úvodem

Úvodní slovo paní ředitelky

Den otevřených dveří

v obou mateřských školách

25.4. v úterý od 8:00 do 11:00 hodin


Vážení rodiče, vítáme Vás na stránkách naší mateřské školy, která je vzdělávací institucí, jejímž posláním je poskytovat úroveň vzdělání vymezenou stupněm a zaměřením školy, vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Snažíme se doplňovat rodinnou výchovu , navazovat na ni a vytvářet prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji a učení. Mateřská škola nabízí dětem bezpečné a podnětné prostředí a také skupinu vrstevníků. Domnívám se, že je to nenahraditelné, přirozené a hravé prostředí, pro rodiče je to místo, kde je o děti postaráno, v podstatě se jedná o veřejnou službu Všichni zaměstnanci naší mateřské školy se snaží svou prací přispět k tomu, aby se dětem u nás líbilo a chodily k nám rády. Pro všechny děti je vytvářen stejný prostor a podmínky, snažíme se o zkvalitňování výchovného a vzdělávacího procesu tak, aby vedl ke spokojenosti dětí.